DORPSRAAD
BRESKENS
Menu

Dorpsraad

Stichting Dorpsraad Breskens is opgericht op 9 januari 2002.

De stichting is onafhankelijk. Zij heeft geen bindingen met godsdienstige stromingen of politieke partijen. De dorpsraad wil het woon- en leefklimaat in de kern Breskens bevorderen door stimulering van samenwerking van en tussen bewoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties.

De dorpsraad vertegenwoordigt de kern bij overheid, semi-overheid en maatschappelijke instellingen.

De dorpsraad van Breskens zet zich in voor de locale cultuur en welzijn van bewoners en recreanten. Meer informatie over de onderwerpen waar de dorpsraad zich mee bezig houdt vindt u op deze website, o.a. in de notulen van de vergaderingen.

De leden werken op vrijwillige basis mee aan belangenbehartiging voor Breskens.

Marianne Carels 0117 123456

Burgerparticipatie en burgerinitiatief stelt de dorpsraad zeer op prijs. Heeft u zelf een onderwerp dat u graag besproken wilt hebben in de dorpsraad neem dan contact op.

 Wat doet de dorpsraad voor u?
De dorpsraad onderhoudt een goede communicatie met de bewoners en belangengroepen van het dorp. De dorpsraad onderneemt actie bij knelpunten, problemen en wensen zoals bewoners die aangeven. De dorpsraad adviseert gevraagd en ongevraagd het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sluis.

Wat doet de dorpsraad niet?
De dorpsraad onderneemt geen actie op grond van uitsluitend persoonlijke belangen van de dorpsleden. De dorpsraad dient het algemeen belang van het dorp en zijn inwoners.

Wat verwachten wij van u?
Van u verwacht de dorpsraad dat u mee wilt denken en ons op een opbouwende en positieve wijze wilt informeren en van advies wilt voorzien, zowel bij bestaande als zich nieuw aandienende problemen die betrekking hebben tot de leefbaarheid van Breskens.

Wat kunt u van ons verwachten?
Dat de leden van de dorpsraad zich belangeloos inzetten voor het verhogen van de kwaliteit van leefbaarheid in Breskens.