DORPSRAAD
BRESKENS
Menu

De Bankjes

9 Weegbrugweg

Bankje 9  Weegbrugweg

Breskens is onlosmakelijk verbonden met de zee, maar het zeewater kan ook een vijand zijn. Dat bleek wel in 1953, tijdens de Watersnoodramp. In Breskens wordt een waterhoogte gemeten van N.A.P. +4.80 meter. De overheid komt na de ramp met een plan om de kust te versterken: het Deltaplan. In de jaren zeventig wordt er in Breskens een dijk gebouwd rond de haven, die de eenheid tussen het dorp en de haven verbreekt. 

51° 23.725′ N  3° 33.688′ E