DORPSRAAD
BRESKENS
Menu

De Bankjes

14 Kop Westhavendam

Bankje 14  Westerschelde

Aan de Westerschelde liggen een aantal havens, die worden aangedaan door handelsschepen van over de hele wereld. Om te zorgen dat elk schip veilig in de haven komt om zijn lading te kunnen lossen, zijn er loodsen werkzaam. Zij kennen de plaatselijke vaarwaters goed en geven advies aan kapiteins en schippers bij het navigeren door het gebied. De Westerschelde is met zijn kronkels en bochten een van de moeilijkst te bevaren rivieren van de wereld! Loodsen weten precies waar de vaargeulen gesitueerd zijn en werken bij nacht en ontij om de Westerschelde veilig te houden.

51° 24.015′ N 3° 34.016′ E