DORPSRAAD
BRESKENS
Menu

De Bankjes

12 Dijk Handelshaven

Bankje 12  Handelshaven

Aan het begin van de vorige eeuw was Breskens een belangrijke handelshaven. Het wegennet was nog niet zo uitgebreid als nu en dus werd er veel vervoerd per schip, onder meer naar Rotterdam, Middelburg en Sas van Gent. De Tweede Wereldoorlog zorgde ervoor dat de haven twee maal behoorlijk verwoest werd maar tijdens de wederopbouw namen de goederenstromen weer snel toe. De haven kende een bloeiperiode maar door de komst van betere vervoersmogelijkheden over land werd het vrachtverkeer per schip snel minder. 

51° 23.763′ N  3° 33.725′ E