Leden

Bea Keijmel
Geb 08 03 1951
Tel 0654923740
Voorzitter
Suzan Boersma- de Kraker
0653610106
Secretaris
Rob Traas
Penningmeester
Susan de Schipper-Platteeuw
Lid
Piet de Voldere
Lid
Laura Vroon
Lid