DORPSRAAD
BRESKENS
Menu

Geschiedenis van Breskens

De geschiedenis van Breskens (met allerlei links) is te vinden op het internet (Wikipedia.)

In het kort:

in 1510 werd het Breskenszand bedijkt. Zo ontstonden de polders Oud Breskin en Jong Breskin. In 1517 werd het dorp Breskens gesticht en in 1518 begon men met de bouw van de kerk, waarop bewoners zich in het dorp vestigden.

Door de overstroming van 1583 liep dit gebied weer onder water. In 1607 werd het eerder overstroomde land herdijkt. In 1610 kwamen de Oud-Breskenspolder en de Jong-Breskenspolder gereed.

Het dorp ontwikkelde zich langzaam en bestond eeuwenlang hoofdzakelijk uit de huidige Dorpsstraat en een aantal zijstraten en omliggende hofsteden. Vanwege de strategische ligging aan de monding van de Schelde werd door Napoleon en later ten tijde van de Belgische opstand langs de kust een aantal forten gebouwd waarvan Fort Frederik Hendrik het belangrijkste is. Aan het eind van de 19e eeuw verloren deze hun militaire functie.

Gedurende de Tweede Wereldoorlog werden in en rond het dorp door de Duitsers bunkers en forten gebouwd, als onderdeel van de Atlantikwall. Op 11 september 1944 werd het dorp getroffen door een geallieerd bombardement. Ongeveer 200 mensen verloren hierbij het leven en een veelvoud hiervan raakte gewond. De bevolking werd daarna geëvacueerd. Tijdens het bombardement werd een groot deel van de huizen vernietigd of beschadigd. Na de oorlog werd het dorp herbouwd en keerde de bevolking terug. Dankzij de sterk opgekomen visserij en het toerisme leefde Breskens weer op en werd Breskens uitgebreid met enkele naoorlogse wijken.

Ook de Veerdienst Breskens-Vlissingen heeft grote invloed op het naoorlogse Breskens gehad. De veerhaven lag tot 1958 in het centrum van Breskens en kreeg een steeds toenemende stroom auto’s te verwerken. Toen de veerhaven naar westelijk van Breskens werd verplaatst viel veel verkeer naar en door het centrum weg. Wel was het toerisme van toenemend belang met de vissershavens en de jachthaven, en uitgebreide bungalowparken ten westen van de kern. Vanouds was er in Breskens enige industrie (visverwerking en metaal), deze bevindt zich tegenwoordig op het bedrijventerrein Deltahoek ten oosten van Breskens.

Na het verhogen van de van de dijk ter bescherming van het land (±1970) werd Breskens in tweeën gedeeld. Hierdoor was er minder contact tussen het dorp en de haven. De laatste 20 jaar is er veel gedaan om dit contact te verbeteren en van Breskens een aantrekkelijk dorp te maken. Dit is wonderwel gelukt.

Breskens is Booming!