Nr 4, Jachthaven clubhuis

51° 23.728′ N  3° 34.231′ E Verhaal over ontstaan jachthaven

Joop Dees verteld over het ontstaan van de jachthaven.

We zijn hier bij het bankje aan de jachthaven.

De jachthaven zoals u die hier ziet is niet altijd zo geweest.

Het begin van de jachthaven is rond 1950 in een hoekje van de vissershaven bij de vroegere veerboot geweest. Er konden toen ongeveer 7 bootjes liggen.

Dit bleek natuurlijk al snel te klein en enkele jaren later rond 1954 werden er aan de westkant van de visserssteiger steigers voor jachten gemaakt. Hiervoor werden oude reddingsvlotten van een gezonken Libertyschip gebruikt met aangespoelde planken van een overboord geslagen deklast. Alles met veel zelfwerkzaamheid aan elkaar geknutseld. Er konden ongeveer 40 schepen liggen.

Ook dit bleek na verloop van tijd te klein en is er einde jaren ‘50 naast de  aanlegplaats van de veerboot die daar toen al niet meer aankwam, en naar de veerhaven verhuisd was, een stuk modder uitgebaggerd. Er werden enkele oude betonnen vlotten op de kop getikt en enkele steigers bijgemaakt en alles met kettingen aan elkaar verankerd. Hier liggen thans nog sportvissers.

In 1974 is de jachthaven weer vergroot door het dijkje van het voormalige zwembad weg te halen en is de huidige jachthaven gestart. De steigers lagen nog steeds met kettingen verankerd. Het is natuurlijk niet altijd mooi weer en tijdens een zware storm( 11 Beaufort)  in januari 1979 is er een ketting gebroken en zijn er een heleboel jachten inclusief steigers op de oostdam terecht gekomen met veel schade toet gevolg. Een aantal jachten was zelfs total loss.

Bij het bouwen van Port Scaldis in het begin van de jaren ’90, naast de haven, heeft de laatste uitbreiding plaats gevonden. De oostdam werd verplaatst en zo konden er veel extra plaatsen worden gecreeerd.  De kettingen werden vervangen door palen en er werden zijsteigers gemonteerd. Hierdoor konden de schepen veel eenvoudiger afmeren dan met achterlijnen naar de kettingen. Thans kunnen er rond de 550 schepen liggen.

Zelf lig ik sinds 1972 in de jachthaven eerst met een zeilbootje van 6,50 m later met diverse grotere en thans met een motorboot van 10 m lang.

Ik hoop hiermee een tipje te hebben opgelicht van de geschiedenis van de jachthaven van Breskens.